Wczytuję...

Wizualizacja architektoniczna wykonana dla inwestora prywatnego. Podczas prac przygotowane zostały rzuty przedstawiające zewnętrzny obraz inwestycji z kilku perspektyw. Wizualizacja inwestycji wiernie oddaje rzeczywiste warunki jej usytuowania.